Afsluttede projekter

Ren By Medarbejder sigter både mod at synliggøre Ren By Aarhus, effektivisere renholdelsen af byen og styrke det interne samarbejde.

Projektet er udtryk for ambitionen om at optimere den fælles organisering i kampen for et renere og smukkere bybillede. Ren By Medarbejderne er ansatte ved de tre forvaltninger, som deltager i Ren By Aarhus: Natur og Miljø, AffaldVarme Aarhus og Trafik og Veje.

Alle disse medarbejdere har tilsynsopgaver, der betyder, at de regelmæssigt er at finde rundt omkring i byen. Projektet i al sin enkelhed:

 • Alle Ren By Medarbejdere udstyres med en smartphone med kamera, så de kan fotografere henkastet affald, skader på veje og inventar og andre uregelmæssigheder, der hører under en af de involverede forvaltninger.
 • Telefonen er udstyret med en applikation, kommunen selv har udviklet, der automatisk sender billedet til den relevante forvaltning, som kan handle på prajet.

Indtil videre er 30 medarbejdere fra Aarhus Kommune trukket i den let genkendelige Ren By-uniform og har fået denne ekstra funktion i deres normale job. Projektet berører flere af Ren By Aarhus' aktuelle indsatsområder:

 • Det indeholder en innovativ teknisk løsning i form af det interne "giv et praj"-system.
 • Medarbejdernes tilstedeværelse i bybilledet vil forhåbentlig have en præventiv effekt på henkastning af affald.
 • Samarbejdet stiller naturligvis krav om at styrke den interne organisering.

Ren By Medarbejder blev officielt præsenteret af rådmand Bünyamin Simsek ved et pressemøde i Mølleparken den 24. maj 2012. Vi foretager løbende justeringer og forbedringer. Du kan følge projektets udvikling her på siden.

 

Status per 1. maj 2013

Projektleder: Tenna Olsen

Projektets startdato: 1. oktober 2011

Projektets slutdato: 1. oktober 2013 med løbende opfølgning

Effekt: November 2012: 36 praj, December 2012: 25 praj, Januar 2013: 61 praj

Endnu et felt, hvorpå Ren By satser på samarbejde og styrkelse af den fælles organisering, er renholdelse af inventar.

Inventar er kommunens ejendom i det offentlige rum, fx lygtepæle, vejskilte, skraldespande og bænke. Inventaret hører under Center for Byens Anvendelse.

Formålet med dette projekt er at skabe en ensartet standard for renholdelse af inventar. Dette skal opnås ved at et enkelt firma overtager rengøringen af alt inventar, uanset hvilken forvaltning, der ejer det.

Fordelene ved en fælles renholdelsesløsning er til at få øje på:

 • Renholdelse bliver hurtigere og mere effektiv, når alt inventar er samlet under ét. Der skal ikke tages hensyn til ejerskab i et område; det hele skal bare renses.
 • En samlet pakke er billigere og giver således bedre service med færre omkostninger.
 • Standarden bliver ensartet, når ét firma har det samlede ansvar.

Ren By Aarhus søger desuden at indgå i partnerskaber med erhvervslivet ved at inddrage private ledningejeres inventar i pakken. Hvis kabelskabe, der tilhører udbydere af kabel-tv og internet, indgår i aftalen, kan omkostningerne fordeles mellem endnu flere parter.

 

Status per 1. maj 2013

Projektleder: Tenna Olsen

Startdato på 1. fase: 15. januar 2013

Slutdato på 1. fase: 15. december 2013

Effekt: Interesse fra andre interessenter

Nye skraldespande trykker affaldet sammen, så der er plads til mere. Færre fyldte skraldespande kan betyde færre udgifter til at fjerne henkastet affald.

Aarhus Kommune bruger mange ressourcer på at tømme offentlige affaldskurve og fjerne henkastet affald fra gader, parker mv. Affaldskurvene bliver tømt flere gange ugentligt - visse steder dagligt.

Derfor laver kommunen nu et forsøg med en ny intelligent skraldespand, som automatisk sørger for at komprimere affaldet på stedet, og som kan rumme fem gange så meget affald som en traditionel affaldskurv på 60 liter.

Skraldespanden henter sin energi 100 procent fra indbyggede solceller. Aarhus Kommune sætter i første omgang ca. 15 spande op på strækningen langs Strandvejen. Projektet falder i tre faser:

 1. Opstilling og implementering
 2. Drift
 3. Evaluering og anbefaling på baggrund af forsøget

 

Status per 1. maj 2013

Projektleder: Tenna Olsen

Projektets startdato: 1. august 2012

Projektets slutdato: 1. marts 2014

I Norsgade i Aarhus midtby har beboerne stiftet et gadelav for at styrke sammenholdet og skabe god energi i området. Samtidig arrangerer man fælles fejning for andres døre.

Gadelavet i Norsgade arrangerer forskellige aktiviteter efter årstiden. En af hovedkræfterne bag initiativet er Jeanne Mastek, og hun fortæller, at baggrunden var et ønske om at forskønne gaden med beplantning, bedre belysning og et renere ’look’, der kunne skabe en god stemning.

Bestræbelserne har bl.a. resulteret i, at der er plantet roser langs husmurene, og at et stort maleri pryder en gavl. Beboerne malede det i fællesskab og holdt fernisering en forårsdag. Om sommeren er der loppemarked med lotteri og café, og til jul er der gløgg. Der er tradition for at mødes og feje gaden nytårsdag.

Ja, faktisk mødes beboerne første lørdag i hver måned og fejer hele gaden ren. De synes, det er rart at få gjort. Når man skal lave ”fælles fejning for de andres døre”, kan man lige så godt gøre det med stil og med et glimt i øjet. Derfor hylder beboerne den lille vicevært Meyer fra Huset på Christianshavn og ifører sig, ligesom ham, brune kitler, når det går løs med fejningen.

Gadelavet er historien om, hvordan en – heldigvis – falsk anmeldelse af gruppevoldtægt i gaden, rystede beboerne og ansporede dem til handling. Ikke gennem vagtværn eller overvågning, men ved at skabe et fællesskab for at fremme naboskabet og ejerskabet til gaden. Når man kender hinanden, passer man på hinanden, og når man kender og holder af sin gade, vil man også gerne passe på den.

Opbakningen til gadelavet har også været fin, og både koste og Meyer-kitler er sponsoreret af lokale firmaer. Norsgades logo på ryggen af kitlen blev udvalgt i en konkurrence, og gadens frisør leverede præmie til vinderen.

Norsgades Gadelav vil også gerne ”sætte en god energi i gang i midtbyen”. Som Jeanne siger: ”Vi vil gerne fortælle andre om, hvordan vi har gjort, så fænomenet kan brede sig og den gode energi blive fordelt til flere. Vi har også en idé om, at det kunne være sjovt med venskabsgader på tværs af byen. Med en venskabsgade kan man lære nye mennesker at kende og inspirere hinanden.”

I samarbejde med aarhusianske kiosker og biblioteker tilbyder Ren By praktiske affaldsposer i hylster til borgerne. Poserne er nemme at have med i bilen, tasken eller naturen.

En pocketbag er et lille hylster af genanvendeligt plast, som indeholder syv meter non-stop affaldspose. Du kan have den med overalt og bruge poserne, når der ikke er en skraldespand i nærheden.

Du bestemmer selv, hvor stor en affaldspose, du skal bruge. Bare træk, skær et stykke af med den indbyggede kniv, og bind en knude i den ene ende. Simpelt.

Takket være kiosker i Aarhus midtby og bibliotekerne i Aarhus Kommune har du nu nem adgang til den smarte pocketbag. Når du alligevel skal ned efter vingummibamser eller hen at låne en bog, kan du snuppe en i farten.

Status pr. 1. maj 2013

Projektleder: Tenna Olsen

Aktivitet: Succesen var blevet så stor midt i april, at alle 40.000 pocketbags var væk. Der blev leveret 30.000 nye i starten af maj.

Via QR-koder på skraldespandene kan hundeluftere i Klokkerparken nu melde ind til kommunen, når en spand er fuld.

Borgerne ved Klokkerparken i Åbyhøj kan nu give Aarhus Kommune et praj om fyldte skraldespande. Via smartphone scanner man QR-koden på den fyldte skraldespand, og der bliver sendt melding til kommunens entreprenør om, at skraldespanden trænger til at blive tømt.

I arbejdet for en ren by tror vi på, at borgerne er en vigtig del af løsningen. Derfor har vi indledt dette samarbejde på forsøgsbasis.

Baggrunden er, at i Aarhus midtby er skraldespandene mange, tæt på hinanden og tømmes dagligt. Udenfor Ringgaden er skraldespandene færre og står længere fra hinanden. Derfor er det dyrere at køre i faste ruter for at hente affald i yderområderne. Og det er ekstra ærgerligt at bruge tid og penge på at køre ud til en spand, som er gabende tom. Det kan borgerne hjælpe med at hindre.