Aarhus vil være nordens reneste by. Visionen er klar, men vejen dertil er lang og fyldt med cigaretskodder og tomme pizzabakker.

Alliancen for Nordens Reneste By vil gerne engagere og motivere byens aktører og borgere til at blive en aktiv del af nye løsninger. Målet er at udvikle, evaluere og implementere innovative indsatser, der skal skabe adfærds- og holdningsændringer omkring affald i byen.

Alliancen er åben for alle, der har lyst til at bidrage til at gøre Aarhus til en renere by. Hvis du vil være medlem, kan du kontakte Ren By Aarhus på renby@aarhus.dk.

 

Ingen kan gøre alt – men alle kan gøre noget! Med kampagnen 1 om dagen gør vi opmærksom på, hvor lidt der rent faktisk skal til for at vi får en renere by.

Hvis vi skal blive Nordens Reneste By, så skal vi både arbejde med at der ikke smides nyt skrald, men også få ryddet op i det der allerede ligger i vores by og natur. Med 1 om dagen opfodrer vi til at man dagligt giver et lille bidrag til, at vi bliver en renere by og samtidig tror og håber vi på, at man også bliver bedre til at ramme skraldespanden, når man har noget affald, man skal af med.

Læs mere på 1omdagen.dk

Forår 2020

AGF: AGF Plastic Walk

Event, hvor byens fodboldfans m.fl. sammen indsamler og sorterer affald i skovene omkring Ceres Park i forbindelse med en hjemmekamp. Før, under og efter eventen vil der være fokus på en omfattende kommunikationsindsats.

Aarhus Motion: Kan du ramme plet?

Skraldestationer til Aarhus Motions events, hvor deltagerne blandt andet kan kaste, skyde og bygge med deres affald. Skraldestationerne skal på en underholdende og overraskende måde få både deltagere, tilskuere og frivillige til at forholde sig til korrekt affaldssortering.

Rent kvarter: Fælles-skab

Materialer til at bygge et Fælles-skab. Skabet giver let adgang til fx snappere, poser, handsker mv. der skal bruges når Rent Kvarter m.fl. indsamler henkastet affald.

LitterGo: Bedre affaldsbekæmpelse ved byggepladser

Materialer og tiltag, der skal skabe mere synlighed omkring affald fra byggepladser. Projektet inddrager socialt udsatte borgere i affaldsindsamlinger ved byggepladser.

LitterGo: Affaldsbekæmpelse ved Vejlby Risskov Hallen

Udvikling af materiale til kvartalsvise affaldsindsamlinger og aktiviteter omkring Vejlby Risskov Hallen.

A Better Ocean: Clean Up Run – Aarhus

Affaldsindsamling og oplysningsevent, der skal aktivere aarhusianerne i arbejdet for en renere by.

A Better Ocean: Byens påvirkning af forurening

Udarbejdelsen af en informationsvideo, der sætter fokus på primært plasticforurening af åløb og hav. Videoen skal skabe opmærksomhed, viden og debat om henkastet affald.

BigBrain Productions: Mission Ren By

En humoristisk miniserie til web og sociale medier. Filmene er målrettet unge festglade aarhusianere, der ikke tænker så meget over konsekvenserne af deres adfærd, når de i løbet af weekenden blandt andet efterlader ølkrus og fastfoodemballage alle andre steder end i skraldespanden.

Efterår 2020

Børn og Unge: Affaldet er mit

Materialer, der understøtter pædagogisk arbejde med affald, ressourcer og bæredygtig adfærd for de 3 – 6-årige børnehavebørn i Aarhus Kommune – blandt andet snappere, veste og handsker til børn, så man kan lave affaldsindsamlinger, når børnehaverne er på tur. Projektet vil lære børn at tage ansvar for henkastet affald og få gode affaldsvaner.

JCI Marselis mfl.: World Cleanup Day

Online event i forbindelse med World Cleanup day 19. september 2020 med blandt andet en livestreaming fra dagen.

Somaliske Gadebørns Forening: Herredsvang går i gang

Affaldsindsamling, hvor børn og unge i Herredsvang tager ansvar for renholdelse og oprydning i bydelen.

Reparations.Konsortiet: Lær at reparere de ting du elsker

Videoproduktionsværksted, der vil producere lettilgængelige videoer, som viser, hvordan man kan reparere sine ting, når de går i stykker i stedet for at smide dem ud – og på den måde være med til at spare på jordens ressourcer.