Aarhus vil være nordens reneste by. Visionen er klar, men vejen dertil er lang og fyldt med cigaretskodder og tomme pizzabakker.

Alliancen for Nordens Reneste By vil gerne engagere og motivere byens aktører og borgere til at blive en aktiv del af nye løsninger. Målet er at udvikle, evaluere og implementere innovative indsatser, der skal skabe adfærds- og holdningsændringer omkring affald i byen.

Du kan læse strategien for Alliancen for Nordens Reneste By her

Alliancen er åben for alle, der har lyst til at bidrage til at gøre Aarhus til en renere by. Hvis du vil være medlem, kan du kontakte Ren By Aarhus på renby@aarhus.dk.

For at understøtte aarhusianernes gode ideer til en renere by, har Alliancen for Nordens Reneste By lanceret en pulje, der kan søges af alle Alliancens medlemmer. Man kan søge op til 20.000 kr. – og undtagelsesvis lidt større beløb, efter aftale med Ren By Aarhus.

Det har foreløbig været muligt at søge puljen i foråret og sensommeren 2020.

Se mere i Facebook-videoen her

 

KRITERIER FOR ANSØGNINGER

 1. Man skal være en del af Alliancen for Nordens Reneste By for at kunne ansøge. Alle kan blive medlem af Alliancen. Tilmelding sker ved henvendelse til Ren By Aarhus på renby@aarhus.dk

 2. Man kan både søge som privatperson, virksomhed, forening eller kommunal institution.

 3. Projektet skal have til formål enten at udvikle, afprøve eller implementere tiltag, der fremmer et renere Aarhus.

 4. Hvis projektet har et geografisk omdrejningspunkt, er det afgørende, at området ligger i Aarhus Kommune og har offentlig adgang for borgere. Området skal være udendørs.

 5. Midlerne må gerne bruges til løn, dog udelukkende lønudgifter, der vedrører gennemførsel af det konkrete projekt, der er søgt støtte til, fx i forbindelse med produktionen af et produkt, en event eller kommunikationskampagne.

 6. Ansøger er primusmotor på projektet og har ansvaret for projektafvikling. Ren By Aarhus tilbyder sparring undervejs og administrerer puljen på vegne af Alliancen for Nordens Reneste By. Hvis en del af arbejdet uddelegeres til en anden aktør, skal det tydeligt fremgå af ansøgningen, hvem der i så fald udfører hvilke opgaver, og om der sker en fordeling af midlerne. Det overordnede ansvar for projektet hviler stadig på ansøger.

 7. Ansøger må kun sende én ansøgning per ansøgningsrunde.

 

HVORDAN UDVÆLGES PROJEKTERNE?

Alliancen for Nordens Reneste Bys styregruppe beslutter, hvilke projekter, der skal tildeles midler, på basis af indstillinger fra Ren By Aarhus. Projekterne vurderes på baggrund af ovenstående kriterier.

Projekterne kan både vedrøre:
Forebyggelse af henkastet affald: Fx informationsvideoer der opfordrer til ny adfærd, forsøg med pant på to-go-emballage eller andre projekter, der understøtter en ’zero waste’ kultur i det offentlige rum

Afhjælpning af henkastet affald: Fx events med affaldsopsamlinger

Se også hvilke projekter, der tidligere har modtaget støtte.

For at der tildeles støtte, kræves et flertal i styregruppen (hver organisation/virksomhed har én stemme). Hvis medlemmer af styregruppen ansøger, er det respektive medlem uvildigt og skal forlade rummet, når den respektive ansøgning vurderes. Styregruppen består af repræsentanter fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Aarhus City Forening, AROS Restauratørerne, Visit Aarhus, Rent Kvarter og Waste Hunt. 

Bemærk venligst. Vi forbeholder os retten til at offentliggøre ansøgningerne.

 

VIGTIGT I FORHOLD TIL ØKONOMI

Ikke momsregistrerede foreninger og borgere, der ikke kan få momsen refunderet fra Skat, får refunderet bruttobeløbet, inkl. moms.

Virksomheder får refunderet netto beløbet, altså udgifter ex. moms.

Ansøger er selv ansvarlig for at indberette til rette myndigheder, hvis nogle af midlerne går til løn.

Medlemmer i Alliancen for Nordens reneste by

 • Aarhus Kommune
 • Aarhus City Forening
 • Strøget Aarhus
 • Rekom
 • AROS Restauratørerne
 • Visit Aarhus
 • Erhverv Aarhus
 • Aarhus Haandværkerforening
 • Østjyllands Politi
 • El Loco
 • Kupe
 • Bernhardt Natklub
 • The Mexican
 • Den Gyldne Kro
 • SLAP AF
 • NORDLY
 • Zensa
 • Der Kuhstahl
 • LitterGo
 • Rethink Event
 • Team - Ren By NU
 • Rent Kvarter
 • Waste Hunt
 • FREDERIKSGADE42
 • Aarhus Motion
 • Worldperfect
 • REMA 1000 Frederiksgade
 • Aarhus Festuge
 • Aarhus Street Food
 • Seier Fitness
 • NorthSide
 • Liiteguard
 • AffaldVarme
 • AGF
 • A Better Ocean
 • Jyllands-Postens Lokalaviser A/S
 • BigBrain Productions
 • Letz Sushi
 • VIA University College
 • WasteHunters
 • Somaliske Gadebørns Forening
 • Reparations.Konsortiet
 • JCI Marselis
 • Bøgeskovgård Aktivitet Center
 • Sunday Aarhus
 • Foreningen Latinerkvarteret
 • McDonald's Telefontorvet
 • Urban Goods
 • Foreningen Latinerkvarteret
 • Sailing Aarhus (SAA)
 • Aarhus Internationale Sejlsportscenter
 • Kunstner Maria Viftrup

Derudover er der også borgerrepræsentanter i Alliancen.

Ønsker du at blive en del af Alliancen, er du velkommen til at skrive til renby@aarhus.dk

 

Styregruppen for Alliancen for Nordens reneste by

Styregruppen består af repræsentanter fra:

 • Aarhus City Forening
 • Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
 • Visit Aarhus
 • AROS Restauratørerne
 • Rent Kvarter
 • Waste Hunt

Forår 2020

AGF: AGF Plastic Walk

Event, hvor byens fodboldfans m.fl. sammen indsamler og sorterer affald i skovene omkring Ceres Park i forbindelse med en hjemmekamp. Før, under og efter eventen vil der være fokus på en omfattende kommunikationsindsats.

Aarhus Motion: Kan du ramme plet?

Skraldestationer til Aarhus Motions events, hvor deltagerne blandt andet kan kaste, skyde og bygge med deres affald. Skraldestationerne skal på en underholdende og overraskende måde få både deltagere, tilskuere og frivillige til at forholde sig til korrekt affaldssortering.

Rent kvarter: Fælles-skab

Materialer til at bygge et Fælles-skab. Skabet giver let adgang til fx snappere, poser, handsker mv. der skal bruges når Rent Kvarter m.fl. indsamler henkastet affald.

LitterGo: Bedre affaldsbekæmpelse ved byggepladser

Materialer og tiltag, der skal skabe mere synlighed omkring affald fra byggepladser. Projektet inddrager socialt udsatte borgere i affaldsindsamlinger ved byggepladser.

LitterGo: Affaldsbekæmpelse ved Vejlby Risskov Hallen

Udvikling af materiale til kvartalsvise affaldsindsamlinger og aktiviteter omkring Vejlby Risskov Hallen.

A Better Ocean: Clean Up Run – Aarhus

Affaldsindsamling og oplysningsevent, der skal aktivere aarhusianerne i arbejdet for en renere by.

A Better Ocean: Byens påvirkning af forurening

Udarbejdelsen af en informationsvideo, der sætter fokus på primært plasticforurening af åløb og hav. Videoen skal skabe opmærksomhed, viden og debat om henkastet affald.

BigBrain Productions: Mission Ren By

En humoristisk miniserie til web og sociale medier. Filmene er målrettet unge festglade aarhusianere, der ikke tænker så meget over konsekvenserne af deres adfærd, når de i løbet af weekenden blandt andet efterlader ølkrus og fastfoodemballage alle andre steder end i skraldespanden.

Efterår 2020

Børn og Unge: Affaldet er mit

Materialer, der understøtter pædagogisk arbejde med affald, ressourcer og bæredygtig adfærd for de 3 – 6-årige børnehavebørn i Aarhus Kommune – blandt andet snappere, veste og handsker til børn, så man kan lave affaldsindsamlinger, når børnehaverne er på tur. Projektet vil lære børn at tage ansvar for henkastet affald og få gode affaldsvaner.

JCI Marselis mfl.: World Cleanup Day

Online event i forbindelse med World Cleanup day 19. september 2020 med blandt andet en livestreaming fra dagen.

Somaliske Gadebørns Forening: Herredsvang går i gang

Affaldsindsamling, hvor børn og unge i Herredsvang tager ansvar for renholdelse og oprydning i bydelen.

Reparations.Konsortiet: Lær at reparere de ting du elsker

Videoproduktionsværksted, der vil producere lettilgængelige videoer, som viser, hvordan man kan reparere sine ting, når de går i stykker i stedet for at smide dem ud – og på den måde være med til at spare på jordens ressourcer.