I løbet af 2021 gennemfører Aarhus Kommune et forsøg med affaldssortering i det offentlige rum.

Affald er en vigtig ressource, og målet med forsøget er at genanvende mere af det affald, der smides ud på offentlige arealer. Fremstilling af eksempelvis plast og aluminium kræver en masse energi, men når vi genanvender materialerne, kan vi spare energi og Co2, og på den måde passe bedre på vores jord.

På de udvalgte lokationer kan man sortere affaldet i de samme kategorier som aarhusianerne kender hjemmefra. Dog skal pap og papir i beholderen med restaffald, fordi det ofte er for beskidt eller vådt til at blive genanvendt, når det indsamles på offentlige steder.

Glas, hård plast og metal bliver sendt til eftersortering hos Dansk Affald A/S i Vojens – ligesom det affald vi sorterer derhjemme. Herefter bliver affaldet sendt videre til forskellige virksomheder, der efterbearbejder og genanvender materialerne til nye råmaterialer. Restaffaldet bliver sendt til forbrændingen.

Forsøg med affaldssortering i det offentlige rum er en del af budgetforliget 2020. Forsøget er blevet finansieret af Kommunens Klimafond.