I perioden maj til august 2020 gennemfører Aarhus Kommune et forsøg med affaldssortering i det offentlige rum på Moesgaard Strand og Bellevue Strand - og fra juni til august 2020 gennemføres et lignende forsøg i Botanisk Have og Åparken.

Affald er en vigtig ressource, og målet med forsøget er at genanvende mere af det affald, der smides ud på offentlige arealer. Fremstilling af eksempelvis plast og aluminium kræver en masse energi, men når vi genanvender materialerne, kan vi spare energi og Co2, og på den måde passe bedre på vores jord.

På de fire udvalgte lokationer vil det være muligt at sortere affaldet i de samme kategorier som aarhusianerne kender hjemmefra. Dog skal pap og papir i beholderen med restaffald, fordi det ofte vil være for beskidt eller vådt til at blive genanvendt, når det indsamles på offentlige steder.

Glas, hård plast og metal bliver sendt til eftersortering hos Dansk Affald A/S i Vojens – ligesom det affald vi sorterer derhjemme. Herefter bliver affaldet sendt videre til forskellige virksomheder, der efterbearbejder og genanvender materialerne til nye råmaterialer. Restaffaldet bliver sendt til forbrændingen

Forsøget bliver evalueret i samarbejde med CFIA – Center for Innovation i Aarhus.

Forsøg med affaldssortering i det offentlige rum er en del af budgetforliget 2020. Forsøget finansieres af Kommunens Klimafond.