Affald er en vigtig ressource, og målet med forsøget er at genanvende mere af det affald, der smides ud på offentlige arealer. Fremstilling af eksempelvis glas, plast og aluminium kræver en masse energi, men når vi genanvender materialerne, kan vi spare energi og Co2 og ikke mindst råstoffer - på den måde kan vi med en simpel hverdagshandling være med til at passe bedre på vores jord.

Forsøget består af en række fysiske test i forskelle byrum samt analyser af det sorterede affald og borgernes holdning til affaldssortering hjemme og i det offentlige rum.

Der er gennemført test med to sorteringsfraktioner: Glas, hård plast og metal i en fraktion og restaffald i en anden. Der er ikke testet for pap/papir, som aarhusianerne kender fra den private husholdning. Pap og papir skal i beholderen med restaffald, fordi det ofte er for beskidt eller vådt til at blive genanvendt, når det indsamles på offentlige steder

Forsøget med affaldssortering løber over somrene i 2020 og 2021. I 2022 følger vi op med en række affaldsanalyser. Vi udkommer med vores konklusioner og anbefalinger ultimo 2022.

Forsøg med affaldssortering i det offentlige rum er en del af Aarhus Kommunes budgetforlig 2020 og er blevet finansieret af Kommunens Klimafond.

Har du yderligere spørgsmål til forsøget med affaldssortering i det offentlige rum, er du meget velkommen til at skrive til Ren By Aarhus på renby@aarhus.dk