Vi oplever problemer med fugle, der spreder affald i Aarhus.

Kunsten er at gøre det svært for måger at bruge affaldsspandene – og samtidigt let for mennesker.

I øjeblikket afprøver vi to nye initiativer.

  • En ny type affaldsspand, med et smallere indkasthul, som skal gøre det svært for fugle at komme til affaldet nede i spanden. Den er placeret ved Filmbyen og bliver løbende evalueret.

  • Et produkt, som reflekterer Ultraviolet lys. Ultraviolet lys spiller en vigtig rolle for fugles funktion og navigation, så når et område bliver coatet af testproduktet, vil fuglen opleve, at området brænder som ild og derfor holde sig væk. Produktet testes af på fire affaldsspande i Midtbyen.