Der bliver ofte genereret store mængder af affald til byens mange events. Heldigvis er mange evnetsarrangøre interesserede i at reducere og genanvende affald. Som del af Aarhus Kommunes plast-strategi arbejder Ren By derfor på at udvikle sorteringsløsninger til events. I første omgang kortlægges eksisterende løsninger for primært mindre arrangementer, og der indhentes viden og sparring fra andre kommuner og events. Målet er at udvikle og afprøve en model for udlån af sorteringsskraldespande til eventaktører.

Her kan du læse mere om Aarhus Kommunes plaststrategi 2020 - 2025.