Der bliver ofte genereret store mængder af affald til byens mange events. Heldigvis er mange eventarrangører interesserede i at reducere og genanvende affald. Som del af Aarhus Kommunes plast-strategi arbejder Ren By derfor på at udvikle sorteringsløsninger til events. I første omgang kortlægges eksisterende løsninger for primært mindre arrangementer, og der indhentes viden og sparring fra andre kommuner og events. Målet er at udvikle og afprøve en model for udlån af sorteringsskraldespande til eventaktører.

Sammen med Aarhus Events vil der blive lavet en større afprøvning af affaldssortering til et stort internationalt event når The Ocean Race har sit 11 dages stop i Aarhus i maj 2023.

Her kan du læse mere om Aarhus Kommunes plaststrategi 2020 - 2025.