Lørdag d. 21. september 2019 er World Cleanup Day. Dagen byder på et væld af arrangementer i Aarhus og i resten af verden, hvor flere virksomheder og organisationer arrangerer affaldsindsamlinger.

Ren By Aarhus støtter alle arrangementer med affaldskit (snappere og affaldsposer) og afhentning af affald. Du kan følge med på Ren By Aarhus’ facebook-side og få et overblik over, hvor de private og offentlilge indsamlinger foregår.