Du kan bestille snapper, handsker, trafikveste og pocketbags til max 10 personer. Ét affaldskit består af: Én snapper og én rulle pocketbags.

Når du har indsendt formularen, modtager du indenfor et par dage en mail med oplysninger om, hvornår udstyret er klar til afhentning. 

Affaldskittet kan først afhentes, når du har modtaget en bekræftelsesmail. Der går normalt tre hverdage, før udstyret er klar til afhentning. Kittet skal være hentet inden 1 måned, fra modtagelsen af bekræftelsesmailen.

De bestilte kit skal hentes på Eskelundvej 7, 8260 Viby J. Åbningstiderne er: mandag-torsdag kl.7-15 og fredag kl. 7-14.30

Ét affaldskit består af én snapper og én rulle pocketbags

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

 • Navn
 • E-mailadresse

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Mobilitet, Anlæg og Drift
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 8940 4400
E-mail: renby@aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Rådene kan bruges, uanset hvor tit du/I skal ud, og de vil hjælpe med at gøre jeres dag lettere og mere sikker:

 • Husk masser af affaldssække. Hvis de efterfølgende skal afleveres på en genbrugsstation, skal de være af gennemsigtig plastic.
 • Del jer i grupper, så I kan dække et større område. Aftal hvilket område hver gruppe har ansvar for.
 • Husk at bruge handsker. Pas på glasskår, injektionssprøjter og andet skarpt. Lad det ligge hvis I ikke har tykke handsker på.
 • Lad gammelt fyrværkeri være. Kontakt politiet hvis I finder farligt affald.
 • Lad døde dyr og andet organisk affald være.Det kan indeholde bakterier og smitte og bliver alligevel hurtigt nedbrudt.
 • Brug trafikvest hvis I samler affald langs veje. Der ligger meget affald i grøftekanterne. Der må ikke samles affald i midterrabatter eller andre steder, hvor der kræves ekstra sikkerhed at færdes.
 • Kom godt af med affaldet. Hvis jeres indsamlede affald ikke kan smides ud med dagrenovationen, skal det afleveres på en genbrugsstation, hvis ikke der er truffet andre aftaler.
 • Det skal også være hyggeligt og socialt at samle affald. Hvis indsamlingen foregår tidligt på dagen, vil lidt morgenbrød højne moralen. Varme drikke, øl og vand vil blive påskønnet bagefter. Med lokkemad er det også nemmere at få tilslutning.
 • Tal med jeres lokale forretninger.Måske har de lyst til at sponsorere mad, drikke eller andet.