Opgørelsen for de seneste to højsæsoner for affald giver en klar indikation på en stigende udfordring. I sommeren 2017 indsamlede Teknik og Miljø 79 ton affald fra affaldsstativer, gader og torve. Det tal steg til over 100 ton i 2018. 

I 2019 har Ren By igangsat et samarbejde med Hold Danmark Rent om at kortlægge henkastet affald mere end 20 udvalgte steder i Aarhus, med henblik på at få viden om, hvor der ligger meget affald, og hvilke typer der lægges.

Hovedkonklusioner fra Hold Danmark Rent er samlet set, at renholdelsesniveauet i Aarhus Kommune acceptabelt. Det gennemsnitlige resultat af den tekniske analyse på de 24 lokaliteter er på et "acceptabelt teknisk renholdelsesniveau". Den gennemsnitlige placering på det såkaldte skodindeks for de 24 lokaliteter ligger på seks på en skala fra 1-9. Det betyder, at Aarhus Kommune befinder sig på et delvist kritisk niveau i skodbelastning.

75% af borgerne i Aarhus Kommune er i 2019 enige eller meget enige i, at affaldsmængden er et stigende problem i Aarhus. I 2018 var tallet 88% (Epinion for Ren By 2019).

Nogle af de mest udsatte steder er de grønne områder, når solen skinner – og midtbyen i forbindelse med nattelivet.

Når borgerne skal vurdere renholdelse af parker, indfaldsveje og midtbyen, vurderer borgerne at parkerne er bedst renholdt med en gennemsnitlig vurdering på 3,0 målt på en skala fra 1 til 4. I 2018 var tallet 2,7. Omvendt vurderes renholdelsen af Aarhus Midtby lavest med en gennemsnitlig vurdering på 2,6. I 2018 var tallet 2,4 (Epinion for Ren By 2019).

Generelt er småt affald, som skodder, tyggegummi og glasskår udfordrende. Blandt andet fordi den type affald kan være vanskelig at feje op, når det ligger mellem brosten osv. En Epinion-undersøgelse fra 2019 viser at borgerne især oplever fastfood emballage og cigaretskod som særligt generende typer af affald.

Det kan vi ikke sige noget generelt om.

Der bliver typisk smidt meget affald, når mange mennesker samles. Eksempelvis i sommerhalvåret i parker og ved stranden, ved store udendørs arrangementer eller i forbindelse med nattelivet i weekenderne.

Vi har blandt andet styrket området med flere ressourcer, så vi kan skabe yderligere fokus på udfordringerne gennem problemafdækninger, analyser, kommunikation og samarbejde med aktører internt og eksternt i kommunen. Det er vores ambition at finde nye veje ud af affaldsudfordringerne, så vi både kan minimere mængden af affald, og håndtere det affald, vi har, på en smartere og bedre måde. Du kan læse mere om Aarhus Kommunes plaststrategi 2020 - 2015 her.

Aarhus Kommune er ansvarlige for at indsamle og håndtere skrald. Men vi kan ikke være alle steder hele tiden. Derfor samarbejder vi med en række organisationer og frivillige, og vi understøtter deres indsatser ved blandt andet at stille poser og opsamlere til rådighed. Vi har også indgået et ambitiøst samarbejde på tværs af kommune, erhvervsliv og foreninger – Nordens Reneste By - hvor vi i fællesskab arbejder for at gøre Aarhus til Nordens reneste by.

Derudover er vi opmærksomme på at stille ekstra skraldespande op, de steder hvor vi ved at mange mennesker samles.

Visionen om at blive Nordens reneste by skal ikke tænkes så konkret. For os er det vigtigste, at vi har en meget ambitiøs vision at sigte efter - men vi kan ikke umiddelbart sammenligne os én til én med alle andre nordiske byer. Vi er lykkedes, når vi har udviklet løsninger, der kan implementeres i vores håndtering af affald i Aarhus Kommune, og har skabt varige adfærdsændringer blandt borgerne, så mængden af affald i byen og naturen falder.

I Aarhus Kommune arbejder vi for at understøtte FN’s 17 verdensmål. Verdensmålene gælder for alle verdens lande, så selvom vi tager udgangspunkt i det lokale, er perspektiverne og effekterne også globale.

Kemiske stoffer og mikroplast fra affald kan ophobe sig naturen og i vores vandmiljø. Det betyder i sidste ende, at det kan forstyrre vores drikkevand og fødevarer. Affald i naturen er også til fare for dyr, der kan finde på at spise det, skære sig på det eller sidde fast i det.

Derudover er det ikke kønt eller rart at støde på affald hverken i byen eller i naturen. Henkastet affald har nemlig stor betydning for vores tryghedsfølelse og for de tanker, vi gør os om vores medmennesker. For mange er det henkastede affald et udtryk for ligegyldighed overfor lokalmiljø, dyr og samfund og netop derfor skaber det utryghed.

Endelig består affald ofte af noget materiale, der kan genbruges eller genanvendes. Når affald bliver smidt i naturen, bliver det ofte både dyrt og vanskeligt at indsamle og sortere og mulighederne for at genanvende det begrænses – det er et stort ressourcetab.

Vi har ikke en samlet oversigt over problemerne med affald i åen, bugten og langs vores strande i Aarhus Kommune.

En Epinion-undersøgelse fra 2019 viser at rigtig mange går op i, at vi har en ren by. Det er særligt de unge, der angiver affaldets belastning på miljøet og klimaet som en af de primære årsager, mens det for de ældre i højere grad handler om, at affald er et tegn på ligegyldighed

 

Aarhus Kommune skal sørge for at vores by fungerer på den bedst mulige måde - og at Aarhus er ren og pæn. Men vi bruger mange ressourcer på at rydde op efter dem, der ikke rammer skraldespandene.

Kommunen kan ikke være alle steder hele tiden. Hvis vi skal have en renere by/natur, skal opgaven løses i fællesskab, og vi må allesammen tage et ansvar.

Det er selvfølgelig vigtigt, at der både er skraldespande nok, og at de har den nødvendige kapacitet. Derfor stiller vi også flere skraldespande op i sommerhalvåret de steder, hvor vi ved, at der er behov for det. Men der kan ikke stå skraldespande over det hele. Hvis ikke der er en synlig skraldespand, må man tage sit affald med sig – det er ikke en undskyldning for at smide det fra sig et vilkårligt sted.

Arrangøren har selv ansvaret for at rydde op.
Men vi har fokus på det, og vil gerne blive endnu bedre til at støtte op om og vejlede arrangørerne i at forebygge og håndtere affaldet bedst muligt.

Aarhus Kommune har vedtaget en plaststrategi, der bl.a. vil sætte fokus på en bedre forebyggelse og håndtering af plast til arrangementer. Arbejdet med plaststrategien går i gang i 2020.

Derudover er der udarbejdet en grøn konference- og eventhåndbog til inspiration for store og små eventarrangører. Den indeholder også et afsnit om affald.

Læs håndbogen her

 

Vi har en ordning i Aarhus Kommune, hvor man gratis kan bestille afhentning af sit storskrald. Når kommunens folk kører rundt i byen, holder de også øje med, om der står skrald, der skal gøres noget ved. Der kører tre biler rundt i Aarhus Midtby, som tilser områderne ved affaldscontainerne og rydder op dagligt.