Vi har alle hjemme her i byen. Ligesom hjemme hos os selv er der mest rart at være, når der er rent. Undersøgelser viser, at folk føler sig både gladere og tryggere, hvis rummet omkring dem er pænt og velholdt. Det gælder både byrummet, de grønne områder og deres egen stue.

Vi vil gerne tilskynde borgerne til at tage ansvar for deres eget affald, når de går rundt i byen, som også er deres hjem. Derfor sørger vi for masser af affaldsspande, og for at de bliver tømt, så tit der er brug for det. Det skal være nemt at komme af med affaldet.

Så vi arbejder for at påvirke borgernes adfærd og holdninger. Men vi arbejder bestemt også på at gøre vores egen indsats mod affald så effektiv som muligt. Man skal jo huske at feje for sin egen dør.