Gå til hovedindhold

Kampagneindsats mod småt affald

Skod, tyggegummi og nikotinposer forurener byen, efterlader mikroplast i naturen og er besværligt og dyrt at fjerne igen. Nikotinposer kan også give dyr alvorlige forgiftninger.

 • Læs op

Indhold

  Skod, tyggegummi og nikotinposer er den type affald, der oftest ender uden for affaldsspandene i Aarhus. Nogle mennesker anser det ikke nødvendigvis som ”rigtig” affald, men mere som en slags let forgængeligt madaffald.

  Samtidig er det let at kaste småt affald fra sig, uden at andre menneskers fordømmende øjne nødvendigvis bemærker det.

  Men cigaretskod, tyggegummi og nikotinposer er affald - og skal selvfølgelig i skraldespanden. 

  De kan ligge på jorden i årevis, før de nedbrydes, og alle tre affaldstyper indeholder mikroplast, som aldrig forsvinder fra naturen og vandmiljøet.

  Aarhusianerne kan møde Kampagnen "Småt affald - stort problem" på udvalgte lokationer i Aarhus, hvor der ligger særlig meget småt affald. Eksempelvis ved populære opholdssteder i midtbyen og ved trafikale knudepunkter.

  Helt konkret forstørrer kampagnen de små stykker affald, så de ikke er til at komme udenom. Kampagnen består blandt andet af asfaltgrafik, kæmpe skod, stemmebokse til skod og plakater i byrummet samt en indsats på sociale medier.

  Samtidig vil byens unge affaldsambassadører Citysweepers i løbet af sommeren sætte fokus på de små stykker affald, afholde mini-events, uddele lommeaskebægere og tale med aarhusianerne om affalds-adfærd.

  Fakta

  • Cigaretskod, tyggegummi og nikotinposer kan ligge på gaden i årevis og indeholder alle mikroplast, som aldrig forsvinder fra vores natur.
  • Cigaretskod har i mange år været den type henkastet affald, der findes mest af i det offentlige rum. I Hold Danmark Rents affaldsanalyse fra 2022 udgør skod 57 % af de samlede affaldsmængder i Aarhus (målt på stykantal).  
  • I en Epinion-undersøgelsen fra 2023 er aarhusianerne blevet bedt om at angive de tre affaldstyper, som de finder særligt generende. 51% svarer cigaretskod, 38% svarer nikotinposer og 10% svarer tyggegummi.
  • Nikotinposer i byen er et forholdsvist nyt problem, men mængden er kraftigt stigende. De små hvide poser kan give hunde og andre dyr alvorlige nikotinforgiftninger.
  Sidst opdateret: 15. januar 2024