Flere og flere Aarhusianere bruger byens mange take-away muligheder som supplement til ugens madplaner. Langt størstedelen af denne take-away serveres i dag på engangsemballage, som naturligt udgør en stigende affaldsmængde. Emballagen ender i bedste fald sit liv som restaffald til forbrænding, og i værste fald henkastes affaldet i byrummet og naturen i og omkring byen.

Med indsatsen i Aarhus Kommunes Plaststrategi: ’Fremtidens Take-Away System’, arbejder Ren By for at understøtte, udvikle og implementere et nyt emballage-system, hvor engangsemballering over de næste år skal udfases, mens cirkulære emballagesystemer tager over. Målsætningen er blandt andet bedre ressourceudnyttelse, en renere by, og udvikling af brugervenlige emballagesystemer som tilgodeser både slutbruger og take-away udbydere. 

Ren By arbejder i denne indsats for bred inklusion af interesser på tværs af byens organisationer, restaurationer, leveringsservices, borgere etc. Indsatsen opdeles i 2 overordnede dele, hvor del 1 sigter mod at opbygge viden og samarbejdsrelationer, mod en pilottest af et nyt emballagesystem. I del 2 er målsætningen at udrulle et gennemtestet cirkulært emballagesystem på tværs af Aarhus’ take-away restaurationer over den næste årrække.  

Indsatsen løber fra 2022-25 og er støttet af Klimafonden via Plaststrategien.

Læs mere om indsatsen her